Onsdagen den 12 maj 2021

Publicerad 2015-08-14

Utbytet av den yttre pontonbryggan

Årsmötet beslutade att den yttre pontonbryggan skall ersättas av en ny brygga i trä/betong från Rixöbryggan. Alltså samma leverantör som levererat båda de långa betongbryggorna/vågbrytarna.

Föreningen har kommit överens med Rixöbryggan om att utbytet skall ske under andra halvan av oktober.. 
 
Lägesrapporter angående leveransen:
 
7 oktober: Styrelsen fick information om att alla delar till den nya bryggan nu finns i Holkedalskilen där ihopmontering av bryggan påbörjats. Planen är att den kommer bogseras ut till Öddö efter den 15 oktober då båtarna är borta från den yttre pontonbryggan. Själva utbytet och bortforsling av den gamla bryggan beräknas ta cirka en vecka.
 
13 oktober: Bryggan är utbogserad till Ramnekroken. Visst förberedelsearbete för utbytet har påbörjats. Rixöbryggan har meddelat att de nu tar en kortare paus i arbetet pga att de skall slutföra en annan leverans.
 
19 oktober: Arbetet med att byta ut den gamla bryggan har påbörjats. Troligtsvis kommer det mesta av arbetet med utbytet att bli klart under veckan. Gästbojarna skall också få nya kättingar eftersom en av de gamla brast tidigare i höst.
 
22 oktober. Swedbank meddelar att de utbetalat det nya lånet som årsmötet tog beslut om. Därmed har föreningen de likvida medel som krävs för att betala fakturan från Rixöbryggan.
 
29 oktober: Rixöbryggan har meddelat att de är klara med utbytet av bryggan. Det enda som kvarstår är att montera räddningsstegar på nocken på den nya bryggan och på nocken på den inre bryggan. Vidare att åtgärda vissa skador som uppkommit på betongbryggan under tiden bogserbåten låg förtöjd vid bryggan. Styrelsen planerar att slutbesiktiga brygganläggningen den 7:e november.
 
3 november:
Rixöbryggan meddelar att de nu monterat räddningsstegarna på den inre och yttre pontonbryggan. Likaså har de åtgärdet de uppkomna skadorna på betongbryggan. Allt ska därför vara klart för styrelsen att genomföra slutbesiktningen av brygganläggningen på lördag den 7 november.
 
7 november:
Styrelsen genomförde slutbesiktning av bryggleveransen den 7 november. Besiktning visade att Rixöbryggan levererat vad som överenskommits i avtal och leveransspecifikation. 
 
3 december:
Fakturan på bryggbytet och på utbytet av kättingar till gästbojarna har ankommit från Rixöbryggan. Fakturan är i överensstämmelse med lämnad offert varför den nu är godkänd för utbetalning. Efter att fakturan är betald kan vi anse att bryggprojektet är avslutat. Styrelsen vill tacka alla som varit engagerade och behjälpliga i planering,  beslutsprocess, upphandling, finansiering och leveranskontroll.
 
Fler bilder på den nya bryggan finns under annan rubrik.
 
 

Websites Hits