Söndagen den 16 maj 2021

Publicerad 2016-01-03

Vägarna är nu reparerade

Vägarna är nu återställda efter höstens ovädrer "Petra". De mer omfattande groparna har fyllts igen med grovkross varfter ett lager med väggrus lagts på som toppskickt. Reparationerna har omfattat både Keviksvägen som våra vägar. De mest omfattande skadorna uppstod på övre och nedre Snäckvägen.

Keviksvägen är återställd.

Även övre Snäckvägen är repararad,

Nedre Snäckvägen efter återställning.

Snäckvägen sedd från pumpstationen

.

Övre delen av Långestrandsvägen är också återställd.


Websites Hits