Onsdagen den 12 maj 2021

Publicerad 2018-05-26

Vägbommen i sommar...


Styrelsen har beslutat att vägbommen under sommaren, då de flesta fastigheter är bebodda, kommer att vara öppen dagtid för enklare in- och utpassage.


Websites Hits