Fredagen den 31 mars 2023

Publicerad 2016-06-16

Välkommen till årsmötet den 16 juli, handlingarna hittar du här

Styrelsen hälsar dig välkommen till föreningens årsmöte 2016 som genomförs den 16 juli med start klockan 10.00. Traditionsenligt håller vi årsmötet vid sjöbodarna.

Handlingar som dagordning samt bilagor som verksamhetsberättelse för 2015-2016, förslag till budget för 2016-2017, förslag till debiteringslängd (faktura) 2016-2017 och två viktiga beslutsärenden om vår brygga finns nu publicerade här på vår hemsida, se under "Dokument / Årsmöteshandlingar 2016". Handlingarna har också översänts via e-post.

I enlighet med stadgarna har också kallelse med dagordning översänts med brev (förhoppningsvis sista året?)


Websites Hits