Söndagen den 16 maj 2021

Publicerad 2016-03-31

Varning för sönderrostade båtbommar

På påskafton gjordes en noggrann kontroll av samtliga äldre båtbommar. Vi konstaterades då att inte mindre än 8 gångbommar är helt genomrostade. Samliga dessa bommar riskerar att gå av vid belastning, antingen av er medlemmar som går på bommarna eller av båtarna vid hårt väder. Styrelsen har därför beställt nya bommar av Rixöbryggan. Dessa kommer levereras sista veckan i april. De bommar som är sönderrostade och kommer att bytas ut framgår av bilden nedan.

Samtliga utdömda bommar är markerade med ett stort "X" på bommen. Vi uppmanar berörda medlemmar att vara ytterst försiktig om ni skall använda dessa gångbommar. Om möjligt bör man helst undvika att använda bommarna.

På nedanstående förteckning framgår vilka medlemmar som har båtar vid de sönderrostade bommarna.

Utbyte av de sönderrostade bommarna kommer att ske vid en dugnad så snart de nya bommrna levererats. Vi återkommer senare med datum för dugnaden.


Websites Hits