Tisdagen den 18 juni 2024

Publicerad 2015-02-11

Vattenproblemet 2014, analysen och åtgärdsplanen

Styrelsen har nu sammanfattat vad som hände med vårt dricksvatten under hösten 2014. Vi redovisar den problemanalys som genomförts samt den åtgärdsplan som lagts fast för 2015.

Redovisningen finns att hämta under fliken "Dokument" i vänstermenyn. Välj mappen "Vattenanläggning" och klicka på dokumentet som heter "Vår vattenförsörjning, 2014-2015, problem-analys-åtgärder". Styrelsen och vår tillsynsman för vattnet Bengt Rosengren hoppas att de planerade åtgärderna skall eliminera eller åtminstone minimera risken för  att vi åter får in koliforma bakterier i vårt dricksvatten.


Websites Hits