Söndagen den 16 maj 2021

Publicerad 2015-01-26

Vattnet är åter drickbart !

Vattenproverna som togs i slutet av januari 2015 visar att vattnet åter är drickbart.

Tre  vattenprover togs denna gång, ett i källan vid Keviken, ett i vattenreservoarerna vid pumphuset och ett i fastigheten 2:106

Resultat avseende koliforma bakterier:

Provställe                Koliforma bakterier
Keviken                                               3 koliforma bakterier / 100 ml vatten
Vattenreservoarerna  3 koliforma bakterier / 100 ml vatten
Fastigheten 2:106  2 koliforma bakterier / 100 ml vatten

Livsmedelsverket har satt en maxgräns för tjänligt vatten (vatten som får användas som dricksvatten) vid 500 koliforma bakterier / 100 ml vatten.

De fullständiga resultaten från vattenproverna kan du se under Dokument / Vattenanläggning.
 


Websites Hits