Onsdagen den 17 augusti 2022

Publicerad 2016-12-06

VIKTIGT! Vad kan göras för att stoppa stölderna i området?


Styrelserna för Långestrands- och Tofternas samfällighetsföreningar har uppdragit åt några medlemmar i föreningarna att ta fram förslag på åtgärder som om möjligt kan stoppa den negativa stöldutvecklingen på Öddö. 

 

Ett förslag har presenterats för styrelserna och en förkortad medlemsinformation har tagits fram. Styrelsen hoppas att alla medlemmar tar del av informationen. Ett extra styrelsemöte är utsatt till den 8 januari 2017. På styrelsemötet kommer åtgärdsförslaget att behandlas. 

Klicka på länken nedan....

Viktig medlemsinformation

 

 

 


Websites Hits