Onsdagen den 22 maj 2024

Vägbommen

Intergate var här, som planerat, den 26 oktober och monterade vägbommen. När vi som beställare testade samtliga beställda funktioner visade det sig att de fungera utmärkt varför bommen omedelbart därefter togs i drift. Det innebär att du nu skall använda din mobiltelefon för öppning/passering. En medlem har på egen bekostnad specialbeställt traditionell nyckel (ej kopieringsbar) medan några andra, också på egen bekostnad, beställt fjärrkontroller.
 
 
 
När du ringt tel nr +37 283 240 162 dröjer det ca 20 - 30 sekunder innan bommen öppnas. Kör igenom bommen varefter bommen automatiskt stängs
Skulle det visa sig att du inte kan öppna bommen med din mobil kan det möjligen vara så att telefonnumret som registrerats in i systemet blivit felaktigt. Ta då kontakt med Birgitta på BK-byrån för en kontroll och eventuell rättelse, Birgitta har telefonnummer +46 739 256 941. 

Kostar det något att ringa till vägbommen?

Nej det kostar ingenting! Enheten använder nummerpresentation och ”tittar” på inringande nummer. Sedan nekar den samtalet (det är då det blir upptaget i din mobil). Finns ditt nummer inlagt i accesslistan öppnar den annars loggas bara samtalet.

Telefonräkningen börjar ticka först när ett samtal besvaras (av mottagaren eller mobilsvar). I detta fall besvaras således inte samtalet varför det inte kostar något att ringa till vägbommen!

Samhälls- och servicefunktioner som själva kan öppna bommen

Nedanstående enheter har försetts med hjälpmedlel så att de själva kan öppna bommen. Det betyder att du själv inte behöver hjälpa dem när de skall besöka din fastighet:
Comfort VA-service
Eltel Network
Mattias Karlsson; vägunderhåll, avverkning;
Postnord; hämtning o lämning av post
Tjärnö Gräv; grävning, vägunderhåll, anläggningsarbete
Ragn-Sells; slamsugning, tömning av slutna avloppstankar och BDT-anläggningar
Relacom - Ellevio; underhåll av elnätet
Räddningskären; brandförsvaret
Sophämtning; Strömstads kommun
Taxi Väst; Strömstad
TEGAB; anläggning och underhåll av fibernätet
Väst Svensk Tidningsdistributiion; Utdelning av tidningar


Nedanstående två viktiga samhällsfunktioner har ännu ej bestämt vilken teknik de vill använda för att komma in i området:
Ambulansen
Polisen

Kallar du på hjälp av dessa får du själv se till att öppna bommen så att de kan komma in i området.

Här kommer några viktiga "Kom ihåg":
  • Endast ett fordon per bomöppning
  • Bommen stänger 3 sekunder efter att ETT fordon passerat. Nytt öppningssamtal krävs för nästa fordon.
  • Bommen känner av om ett fordon eller släp befinner sig under bommen varvid den inte stänger. 
  • Om inget fordon passerar efter öppning så stänger bommen automatiskt efter 1 minut.
  • Gångtrafikanter, djur, cyklar, mopeder etc skall passera på sidan av bommen.
  • Har du hantverkare som skall arbeta på din fastighet kan Birgitta (se tel nr oven) registera in deras mobilnummer så att de får en tidbegränsad tillgång till området. 
  • För viktiga leverantörer och samhällsfunktioner har vi ordnat så att de kan öppna bommen utan att du behöver göra något extra, dessa är:  ambulansen, brankåren, polisen, posten, tidningsbudet, slamtömnig, sophämtning, taxi, snöröjning och vägunderhåll.
  • För vissa mobilabonnemang  svarar en lettisk telefonsvarare att samtalet kommer att vidarekopplas. Lägg inte på luren när denna telefonsvarare läser upp meddelandet, bommen kommer öppnas alldeles strax!

Slutrapport från vägbomsprojektet

Läs mera om vägbomprojektet 

Lägesrapport om vägbommen

Registeringsblankett för mobiltelefoner

Så här öppnar du vägbommen


Websites Hits